Grafisk Litteratur

Grafisk Fagsprog – Dansk/Engelsk

Skift til Engelsk/Dansk
Gå til forsiden af Grafisk Fagsprog

 

G

gammekurvegamma curve
gangetegnmultiple mark
garnhæftermaskinebook sewing machine
garnhæftningthread sewing
GBC rygcomb binding
genbrugspapirrecycled paper
gendanneundelete/recreate
gengivelserendering
gengivelser af gråværdier randomizing
gengivelsesforholdreproduction ratio
gennemløbpass
gennemløbstørertunnel dryer
gennemsigtighedtransparency
gennemskinshow-through
gennemslagstrik through
genoprulningre-reeling
genoptrykreprint, rerun, repeat job
gentagelses tegnditto mark
genvejstastershortcut keystrokes
geringermitred corners
geviertem, muttom
geviert tankestregem-rule
gjort lysfølsomtpresensitized
glans gloss
glansforbedrende additivgloss improvement agent
glasrasterglass screen
glatflush/smooth
glathedsmoothness
glattevalseflat roll
glittetglossy, glazed
glittet papirglossy paper, supercalendered paper
gloriehalo
glykolfarveglycol ink
gløde lampefluorescent lamp
gnidefasthedrub resistance
gnidningfriction
gnubbebogstaverdry transfer lettering, letraset
godkendelse fra skærmsoft proofing
godkendtO.K.D
godkendt til trykok press
godkendt trykarkok sheet, colour ok
gotiskblack letter
gradationgradation
grafikgraphics
grafikergraphic artist
grafiske branchegraphic arts
gram pr. m2gsm
gramvægtgrammage, stock weights
gratis reklamefree puff
gravermaskineengraving machine
gribberbrogribber bar
gribberlistegribber pad rail
gribergripper
griber indstillingsetting grippers
griberaksellejegribber shaft bearing
griberkantgripper edge, grip, clamp allowance
griberkant med bagfalsfolio high
griberkant med forfalsfolio low
griberkant på læg til bogbindfolio
griberrækkegripper bar
griberudlægninggripper delivery
griberåbninbstidspunktgribber opening time
griberåbningskurvegripper opening cam
groft rastercoarse screen
grotesksans serif
grundlinie base line
grundlinieforskydningbaseline shift
grundlinienetbaseline grid
grundrammebase frame
grundskydningprimary leading
grundversionbasic version
grænsefladespændinginterfacial tension
gråbalancegray balance
gråkilegradient, grey wedge
gråpapchipboard
gråskalagray scale
gråværdierdithering
guldsnitglit edges
guldundertryksfarvebronze preparation
gummi arabicumgum arabic
gummidug til gummidugblanket to blanket
gummidugsafvaskerblanket washing unit
gummidugsafvaskningblanket wash
gummidugscylinderlejeblanket cylinder bearing
gummidugsjusteringblanket setting
gummidugskvældningswelling
gummidugsopspændingsmekanikblanket lock-up
gummidugsstriberblanket streak
gummidugsunderlagblanket underlay
gummiebeklædtrubber covered
gummiedugrubber blanket, blanket
gummiedugscylinderblanket cylinder
gummieklich'erubber block
gummieregum up, desensitize
gummiering gumming
gummieringsbindinggum binding
gummipladerubber plate
gummistribergum streaks
gået i trykkengone to bed
gåseøjneduck-foot quotes

Grafisk Litteratur · boger@grafisk-litteratur.dk