Grafisk Litteratur

Grafisk Fagsprog – Engelsk/Dansk

Skift til Dansk/Engelsk
Gå til forsiden af Grafisk Fagsprog

 

L

label etiket
labeletiket
lacquer lak til pladefremstilling
lacquering resistancelakeringsægthed
laid papervandmærkepapir
laminatedlamineret
lamination resistancelamineringsægthed
lamination strengthlamenieringsstyrke
landscapetværformat
lap griberkant til bogbind
large format printerstor format printer
large pile feederstorstabelpålægger
last colour downsidste farve trykt i 4 fv. Produktion
latent imageikke fremkaldt
lateral registersideregister
lateral register differentialsideregisterdifference
lateral reversalspejlvending
lay markanlægsmærke
lay sheetmontageark
layerlag
LCsmå bogstaver
leadskyde
leaded matterskudt sats
leadingskydning
leading articleledende artikel
leading edge forkantgriber
leafblad
leafletbrochure
leanfacesmal skrift
ledger paperprotokolpapir
left-to-rightspejlvende/venstre til højre
legendsignatur
legibillitylæsbarhed
legiblelæselig
length of runkøretid af oplag
let downnedrykning
letrasetgnubbebogstaver
letter foldviklefals
letterheadbrevpapir/brevhoved
letteringskrifttegning
letterpreshøjtryk
letterpres printingbogtryk
letterpress inkbogtrykfarve
lettersetindirekte bogtryk
letterspacespatiere
levantovertræk i gedeskind
library bindinghåndindbundne bøger
ligatureligatur
light lys
light absorption coefficientlysabsorptionskoeffivient
light boxlyskasse
light double ruledobbeltfin streg
light fastlysægte
light fastnesslysægthed
light favemager skrift
light integrating meterlysdoseringsudstyr
light intesitylysintensitet
light scatteringlysspredning
light sensitivelysfølsom
light tablelysbord
lightfacemager skrift
lightnesslystyrke
light-scattering coefficientlysspredningsskoefficient
lightweight paperbibel papir/letvægt papir
limp bindingimiteret læder overtræk
limp coverblødt cover
line streg
line blockstegkliche
line copystregoriginal
line drawingstregtegning
line plade trykplade uden halvtoner/raster
lineagelinieantal
linefeedlinienedrykning
line-gaugeliniemål
linen provertrådtæller
linen testertrådtæller
linen weave paperlærredspresset papir
lintingpapirstøv
lipgriberkant til bogbind
liquid spraying devicevæskesprøjteudstyr
literalslåfejl
lithographic platemakingoffsetpladefremstilling
long runlang køretid
longitudinal perforatinglængdeperforere
longitudinal register controlregisterkontrol, længde
look-throughformation bund
loop stitchinghæftning med øjeklammer
loose leafløsblad
Loose on palletsløst på palle
loose registerproduktion uden passning
low contrastlav kontrast
low reslav opløsning
low resolutionlav opløsning
lower casesmå bogstaver
lower railbrødtekst
lowkeyundereksponeret
luminancelyshed
luminous arealysflade
luminusitylysstyrke
lumpfiberknude

Grafisk Litteratur · boger@grafisk-litteratur.dk