Grafisk Litteratur

Sprogtjek 1:

 Ad eller af?


Her har du mulighed for et lille sprogtjek. I sætningerne neden for er ordet 'ad' og 'af' udeladt. Til højre for hver sætning kan du markere hvilket af de to ord, der er korrekt. 

Hvor både 'ad' og 'af' er tilladt, er det rigtige svar 'Begge'.

Tryk på knappen i bunden for at se resultatet af din besvarelse. Kun få har mere end 15 korrekte svar.

Læs mere i bogen Kunsten at stave - side 14  


 AdAfBeggeKontrol

Antal rigtige:  


Læs om bogen Kunsten at stave


Prøv også sprogtjek 2

Grafisk Litteratur · Vennemindevej 45 A · 2100 København Ø
boger@grafisk-litteratur.dk · Tel: 70 20 92 02

Salgs- og leveringsbetingelser · Kontakt

Sitemap