Grafisk Litteratur

Emil Selmar

Baggrunden for "Den Nye Selmar"

Selmar, er blevet et begreb i den danske typografiske historie. 

I det 20. århundrede blev det synonymt med en lærebog, Selmars Typografi, som udkom i 1938. Faktisk var det den tredje bog i en række, der i flere generationer havde været det opslagsværk, man i sætterierne tyede til, når der opstod tvivl om udførelsen af en eller anden detalje i satsen. Den første udgave udkom i 1891, den anden i 1913, og forfatteren, Emil Selmar, var i gang med den tredje udgave, da han døde i 1934 – 80 år gammel.

En række kendte fagfolk, specialister på hvert deres område, påtog sig at fuldende hans værk, og i erkendelsen af, at Emil Selmar gennem sit arbejde i de første udgaver var den egentlige ophavsmand, vedtog de at kalde bogen Selmars Typografi.

Emil Selmar hed oprindelig Emil Sørensen, og det er dette navn, der står på titlen i den første udgave. Han blev født i 1854 og udlært som typografisk sætter i 1873. Han var endnu ung svend, da han, inspireret af nye typografiske strømninger i Frankrig og England, begyndte arbejdet på sin bog. Det var samtidig med, at xylograf F. Hendriksen skrev den berømte kritiske artikel ”Vore Bøgers Udstyrelse” i Politiken 1884.

Bogen udkom i 1891 under titlen ”Vejledning i praktisk Typografi for unge Sættere”. At den var aktuel fremgår af, at det var samme år, at William Morris i England oprettede sit bogtrykkeri The Kelmscott Press for på egne vilkår at kunne præge og forbedre typografien. 

Alle tre udgaver af Selmars Typografi har haft den allerstørste betydning for den typografiske uddannelse i Danmark. Måske ikke mindst fordi den første udgave lå klar, da undervisningen på Fagskolen for Boghaandværk blev startet i 1893 med Emil Selmar som lærer.

Det er derfor helt fortjent, at skolen hædrede ham på hundredeårsdagen for hans fødsel ved udgivelse af en mindebog med titlen: ”Typografiens Læremester Emil Selmar”.

Der er til dato udkommet tre bind i "Den Nye Selmar":

 Den Nye Selmar / 1
  
Eli Reimer 
Længe leve typografien
Bestillingsnr. 44

4. oplag

En grundbog med baggrundsviden om det typografiske målesystem og om at sætte bogstaver sammen til ord og linjer. Henvender sig til dem, som vil vide mere end det stof, som er behandlet i »Typografi & desktop publishing«.  

Uundværlig for alle, der ønsker at give deres tekster (rapporter, oplæg mv.) den bedst mulige typografiske form.

Læs mere om bogen her!  

 


Den Nye Selmar / 2  
Mette & Eric Mourier
Bogdesign 
- tilrettelægning af illustrerede bøger

Bestillingsnr. 86

Et standardværk for alle, der arbejder med design af bøger. 

Det er to grafiske designeres praktiske anvisninger, når målet er at designe bøger, som fungerer optimalt. Det vil bl.a. sige, at  bogens format, tyngde og tykkelse er hensigtsmæssige og indlysende harmoniske, samt at indhold og form passer sammen.

Læs mere om bogen her!  
Den Nye Selmar / 3  
Eli Reimer 
Skriften, vort vigtigste værktøj
Bestillingsnr. 106

Bogen giver en sammenhængende beskrivelse af den lange udvikling, som alfabetet har været igennem op til vore dage. Bogstavernes form i centrale stilhistoriske perioder beskrives, således at de bidrager til at forklare hvorfor vores bogstaver ser ud som de gør i dag.  

Uundværlig for alle, der arbejder professionelt med  typografi og som ønsker at forstå sammenhænge og udviklingstræk.  

Læs mere om bogen her!


Grafisk Litteratur · Vennemindevej 45 A · 2100 København Ø
boger@grafisk-litteratur.dk · Tel: 70 20 92 02

Salgs- og leveringsbetingelser · Kontakt

Sitemap