Grafisk Litteratur


Kjeld Jensen fotograferet 
af Mette Falk i 1996.


Se et udvalg af 
Kjeld Jensens værker

Læs om Artfont Kjeld Jensen

Kjeld Jensens værker kan købes
Kjeld Jensen efterlod sig en del kunstværker, som det er muligt at se med evt. køb for øje. Ring til Grete Jensen på telefon: 38 86 15 15 og få en aftale.

Forlaget kan også formidle kontakten: 70 20 92 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En genial underviser og stor kunstner

Mange hundrede studerende på forskellige kunst- og designuddannelser, der ser tilbage på deres studietid, har måske glemt de fleste lærere - blot aldrig Kjeld Jensen, som har sat sine tydelige spor, i alt hvad de siden har arbejdet med inden for kunst og design.

På opfordring fra mange sider benytter vi nu internettet til at præsentere Kjeld Jensen som kunstner ved at vise en del af den kunst, som Kjeld Jensen efterlod sig.

Kort om Kjeld, 1922 – 1998

Kjeld Jensen har malet, illustreret bøger og været involveret i et væld af andre kunstneriske aktiviteter i mere end et halvt århundrede. Som eksempler på faser undervejs i dette lange forløb kan nævnes:

  • Litografisk tegner, Andreasen & Lachmann

  • Elev på Rostrup Boysens Skole på Kunstakademiet

  • Undervist på Kunsthåndværkerskolen i København i 15 år

  • Rektor og underviser på Kolding Kunsthåndværkerskole i 10 år

  • Underviser på Den Grafiske Højskole i 20 år

En europæisk kunstner

Sammen med Galleri Feldballe har Kjeld Jensen udstillet i såvel ind- som udland. Særligt kan fremhæves en årrække på galleriernes store kunstudstilling, FIAC, i Paris.

Af de internationale reaktioner på de årlige udstillinger i Paris kom det tydeligt frem, at Kjeld Jensens kunstneriske særpræg hang sammen med, at han i højere grad var i overensstemmelse med en europæisk tradition end en dansk.

Det understreges ikke mindst af forskellige udenlandske anmeldelser, som fx i en tysk omtale af de mere end 30 danske kunstneres deltagelse på FIAC i 1987. Her blev således 3 fremhævet som særligt bemærkelsesværdige. De 2 var Robert Jacobsen og Tom Krøjer, mens den 3. var Kjeld Jensen:

Der altmeister

"Den gamle mester, Kjeld Jensen, udstillede på Galleri Feldballe. Her fortsættes de tilløb og den indsigt, hvormed det abstrakte maleri efter anden verdenskrig overalt skabte interesse. Det sker med mange og væsentlige billeder.

Ganske vist varierer Jensen med nye hentydninger de nervøse, fintmaskede krakelyrer, som man kender dem fra Paul Klee og senere fra Gaston Chaissac og andre; men i Paris viste han fortrinsvis farvefulde og fremragende studier af mellemstørrelse, der udvikler sig fra få formelle strøg til afbalancerede, tætte, velkomponerede strukturer.

Rent melodisk og strukturelt er værkerne beslægtede med musikkens ånd, men de går alligevel langt ud over det sanselige og iøjefaldende og antyder således en verdensharmoni. Dette spring ud i det rumligt åbne antyder Jensen med slanke piller, som ikke fornægter deres slægtskab med de sarte billedmotiver."

Heinrich Hahnes "Weltkunst" efter FIAC 1987 i Paris.

En alsidig kunstner

Kjeld Jensen har også lavet skulpturer, illustreret bøger og var involveret i et væld af andre kunstneriske aktiviteter i mere end et halvt århundrede.

 

Se et udvalg af Kjeld Jensen værker

 

Grafisk Litteratur · boger@grafisk-litteratur.dk

Kontakt

Sitemap